Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Insyn och påverkan

Politikernas arbete är offentligt.
Det betyder att alla ska få veta
vad politikerna bestämmer.

Du kan lyssna
på kommufullmäktiges sammanträden

Du kan besöka kommunfullmäktiges sammanträden
och lyssna på vad de pratar om och bestämmer.
Du kan också se och höra sammanträdet
i direktsändning på webb-tv.

Du får läsa protokoll

Du kan få läsa protokollen
från nämndernas sammanträden.
Protokoll är anteckningar
där det står vad politikerna har bestämt.
Protokollen läggs ut på kommunens webbplats.
Du kan också vända dig till kontaktcenter
för att få ta del av protokollen.

Du kan lämna förslag

Alla som bor i kommunen
kan ge förslag till politikerna.
Du kan ringa eller skriva
eller skicka e-post med ditt förslag.
Du kan också lämna ett medborgarförslag
direkt till kommunfullmäktige.

Du kan klaga

Om du inte är nöjd med ett beslut
kan du klaga.
Då ska du tala med den som har fattat beslutet.
Klaga inom 3 veckor
från att du fått beslutet.

Kontakta kommunen

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunen