Länk till startsidan

Vatten och avlopp

Kommunens bolag Miva sköter vattenledningar och avlopp
som är kopplade till kommunens ledningsnät.
De flesta som bor i Örnsköldsvik
får sitt vatten från kommunens ledningsnät.

Miva tar prover på vattnet.
De ser till att vattnet som kommer i kranen är rent.

När du har diskat, tvättat eller duschat
rinner smutsvattnet ut i kommunens avloppsnät.
Avloppsvattnet leds till ett reningsverk
där vattnet renas innan det får rinna ut i havet igen.

I sommarstugan kanske det inte finns
någon avloppsledning
som går till kommunens avloppsnät.
Istället samlas avloppsvattnet i en brunn på gården.
Då måste en slambil komma och hämta avloppsvattnet
som samlats i avloppsbrunnen.

Du betalar för det vatten som du använder
och för att ditt hus är kopplat
till kommunens vattenledning och avlopp.
Har du slamtömning av en egen avloppsbrunn
betalar du för det.

Vattenläckor

Om det blir en läcka på kommunens vattenledning
kan vattnet i din kran ta slut
tills att läckan är lagad.
Vattnet kan också få en konstig färg
eller lukta illa.

När det blir problem med vattnet
eller om kommunen behöver stänga vattnet
för att arbeta med ledningarna
informerar bolaget Miva om det på sin webbplats.
Miva finns också på Facebook.
Om du bor på en adress som drabbas
av problem får du också ett SMS från Miva.

Kontakta Miva

Har du frågor eller vill anmäla ett fel
som handlar om vatten och avlopp
kan du ringa till kommunens miljö- och vattenbolag.
Miljö- och vattenbolaget heter Miva.

Vill du anmäla ett fel ringer du 0660-330 330.

Har du andra frågor om vatten och avlopp eller sopor
kan du ringa till Mivas kundservice.
Telefonnumret är 0660-330 400.