Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Sopor

Kommunens miljö- och vattenbolag heter Miva.
Miva tar hand om dina sopor.
Bor du i lägenhet
lägger du soporna i ett sophus.
Bor du i en villa kommer sopbilen
och hämtar dina sopor
en gång varannan vecka.

Du kan välja att ha en särskild soptunna för matavfall
och en annan soptunna för övriga sopor.
Om du inte vill sortera dina sopor
kan du välja att bara ha en tunna
där du slänger allt.
Du får betala en lägre avgift
om du skiljer på matavfall och övriga hushållssopor.

Tunnan för matavfall har brun färg
Om du har en särskild tunna för matavfall
ska du först lägga matavfallet i speciella påsar.
Påsar för matavfall kan du hämta
på återvinningscentralerna
eller hos Miva kundtjänst på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik.
Påsar för matavfall finns också i flera livsmedelsbutiker.

Sortera soporna

Det är bra för miljön om du sorterar dina sopor.
Skilj på förpackningar och grovavfall.

Förpackningar ska du lämna vid en återvinningsstation.
Där kan du lämna tidningar och kartonger
och glas och plast i olika behållare.
Batterier ska du lämna i återvinningsboxar.
Återvinningsboxen är en röd liten låda
som finns vid återvinningsstationen.

Återvinningsstationer finns i närheten
av de flesta bostadsområdena.
De sköts av ett privat företag.
Det är inte Miva som ansvarar för tömningen.

Övrigt grovavfall som du vill slänga
tar du med till närmaste återvinningscentral.
Gamla möbler, målarfärger och byggmaterial,
lampor och elektriska apparater
ska du lämna till en återvinningscentral.
Du kan också lämna löv
och annat trädgårdsavfall där.

Det är gratis för privatpersoner
att lämna grovavfall på återvinningscentralerna.
Miva ansvarar för återvinningscentralerna.

Här hittar du återvinningscentralerna

Må avfallsanläggning är störst
och kan ta emot alla typer av avfall.
Må avfallsanläggning finns på Returvägen 11 i Må.
Det är skyltat från sista rondellen
när du kör E4 i riktning mot Umeå.
Må återvinningcentral är öppen 6 dagar
varje vecka.

Bredbyns återvinningscentral finns på Prästbordet 205
intill Anundsjö Bygg.
Infarten är från väg 348.
Återvinningscentralen är öppen på måndagar klockan 13-20.

Björna återvinningscentral finns på Hagvägen 5
strax bortanför Björnavagnar.
Den är öppen på tisdagar klockan 13-20.

Bjästa återvinningscentral finns på Ariavägen 3
intill Övik Energis värmeverk.
Den är öppen på onsdagar klockan 13-20.

Husums återvinningscentral finns på Dombäck 241
intill Åke Sjöströms AB och flisterminalen.
Infarten är från väg 1075.
Återvinningscentralen är öppen på torsdagar klockan 13-20.

Kontakta Miva

Vill du ringa till miljö- och vattenbolaget Miva
är telefonnumret 0660-330 400.