Länk till startsidan

Bygga nytt, hitta bostad

Kommunen gör planer för hur marken
i Örnsköldsvik bör användas.
I planen står det var det är lämpligt att bygga hus,
var affärer och industrier bör ligga.
I planen står det också var det är viktigt
att lämna natur och grönområden orörda.

Mark för att bygga hus

En tomt är ett område mark
där du kan bygga ett hus eller någon annan byggnad.
Vill du veta var det finns lediga tomter i Örnsköldsvik
kan du prata med kommunens mark- och planeringsavdelning.
Ring till kommunens kontaktcenter
på telefon 0660-880 00.
så får du hjälp att nå rätt person.

Villor

Om du vill bygga ett hus
ska du fråga kommunen om lov först.
Det är kommunens samhällsbyggnadsförvaltning
som bestämmer om bygglov.

Du ska också ha bygglov
om du vill bygga om ett hus som redan finns.
Du får inte heller riva ett hus
utan att ha frågat kommunen om lov.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan svara på frågor
om hus och marken runt husen.
Du kan ringa till dem för att få hjälp.
Om du ringer till kommunens kontaktcenter
så kopplar de dig till den person
som jobbar med just det som du undrar över.
Kommunens kontaktcenter har telefon 0660-880 00.

Vill du få veta hur du kan spara energi i ditt hus
kan du kontakta kommunens energirådgivare.
Energirådgivaren når du på telefon 0660-884 25.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning
kan få bidrag från kommunen
för att anpassa din bostad.
Det kan till exempel gälla
att du behöver montera en rullstolsramp
eller göra dörröppningar bredare.

Vill du ha information om bostadsanpassning
kan du ringa kommunens kontaktcenter 0660-880 00.

Vill du söka bidrag för bostadsanpassning
ska du ringa 0660-887 50.

Hyreshus

Kommunens bostadsbolag Övikshem
har hyreshus på flera platser i Örnsköldsvik.
Vill du hyra en lägenhet
kan du tala med bolaget Övikshem.
Övikshem når du på telefon 0660-29 93 50.

Det finns också andra privata företag
som hyr ut lägenheter.