Du är här:

Kommunen bygger ny förskola i Gullänget

Bilden visar hur Ängmarkens förskola kommer att se ut

Ängsmarkens förskola blir en grön träbyggnad.

Kommunen ska bygga en ny förskola i Gullänget.
Förskolan får åtta avdelningar.
som är till för barn mellan 1 och 6 år.

Bygget börjar i oktober 2017
och förskolan ska vara klar på hösten 2019.
Den nya förskolan ska heta Ängsmarkens förskola.

När den nya förskolan är klar
kommer kommunen att ta bort de baracker
som idag fungerar som förskolan Ängen.

Det är många som behöver en förskoleplats.
Därför planerar kommunen att bygga
ännu fler nya förskolor.

Sidan uppdaterades

2017-10-23

Sidansvarig: