Du är här:

Alla sexåringar måste gå i förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 gäller skolplikt
från 6 års ålder för alla barn i Sverige.
Det innebär att alla barn
måste börja i förskoleklass
på hösten det år när de fyller 6 år.

I Örnsköldsvik får 6-åringarna plats i en förskoleklass
på den skola som ligger närmast där de bor.
Men som förälder har du rätt att välja en annan skola.

Om du vill att ditt barn ska gå i förskoleklass
på en annan skola
måste du ansöka om det.
Kontakta rektorn på den skola
där du vill få ditt barn placerat.
Det måste du göra senast 15 mars
om din 6-åring ska börja i förskoleklass hösten 2018.

Har du frågor om förskoleklass
kan du kontakta Mikael Breilin.
Han är verksamhetschef för förskoleklasserna.
Du når Mikael på telefon 0660-883 65.

 

Sidan uppdaterades

2018-03-08

Sidansvarig: