Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Tillgänglighet i kommunala lokaler

Här kan du se hur tillgängliga några av de mer välbesökta av kommunens egna lokaler är. De lokaler som listas här är inspekterade våren 2017, ambitionen är att fylla på listan efterhand.

Arkenbiblioteket

Lasarettsgatan 5, Örnsköldsvik

Entré byggnaden Arken

Entré byggnaden Arken, korsningen Lasarettsgatan-Torggatan

Parkering
Parkeringsplats reserverad och skyltad för funktionsnedsättning finns inom 25 meter från byggnadens entré.
Plats finns så att taxi eller färdtjänst kan stanna inom 25 meter från byggnadens entré.

Entré
Entrédörr med fritt passagemått om minst 80 cm.
Dörröppningen saknar tröskel/har avfasad tröskel, högst 20 mm.
Automatisk dörröppnare finns.
Taktila markeringar finns.

Entré Arkenbiblioteket

Entré Arkenbiblioteket

I byggnaden
Del av receptionsdisk är 75 cm hög / höj- och sänkbar.
Samtliga rum nås av rullstolsburen.
Hiss finns.
Kontrastmarkerade trappor.
Ledstänger finns
Hörslinga finns.
Taktila markeringar finns.

RWC
RWC är skyltad med rullstolssymbol.
RWC finns på varje våningsplan. RWC på entréplan är låst, personal öppnar.
Larmknapp finns endast på RWC övre plan.
Toalettutrymmet är minst 2,2 x 2,2 meter.

Lokalen inventerad våren 2017

 

Resecentrum Örnsköldsvik

Järnvägsgatan 11, Örnsköldsvik

Huvudentré resecentrum Örnsköldsvik

Huvudentré resecentrum Örnsköldsvik

Parkering
Parkeringsplats reserverad och skyltad för funktionsnedsättning finns inom 25 meter från entrén.
Plats finns för taxi eller färdtjänst att stanna inom 25 meter från entrén.

Entré
Entrédörren har fritt passagemått om minst 80 cm.
Dörröppningen saknar tröskel / har avfasad tröskel på högst 20 mm.
Automatisk dörröppnare finns.

Taltjänst vid bussperrong

Taltjänst vid bussperrong

I byggnaden
Hiss med taltjänst finns.
Kontrastmarkerade trappor leder till tågperronger.
Taltjänst finns i anslutning till bussgater/bussperronger.
Tågavgångar annonseras på tavla och med utrop.

RWC
RWC är skyltad med rullstolssymbol.
Toalettutrymmet är minst 2,2 x 2,2 meter.
Larmknapp finns.
Armstöd med toalettpappershållare på båda sidor om toaletten.

Lokalen inventerad våren 2017

 

Stadshuset Kronan

Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik

Stadshuset Kronan

Entré stadshuset Kronan

Parkering
Det saknas parkeringsplats reserverad och skyltad för funktionsnedsättning inom 25 meter från entrén.
Plats finns så att taxi eller färdtjänst kan stanna inom 25 meter från entrén.

Entré
Entrédörren har fritt passagemått om minst 80 cm.
Dörröppningen saknar tröskel /har avfasad tröskel, högst 20 mm.
Automatisk dörröppnare finns.

I byggnaden
De lokaler som är avseddda för besökare ligger på entréplanet men hiss finns.
Del av receptionsdisk är 75 cm hög.
Hörslinga finns.
Taktila markeringar finns.

RWC
RWC är skyltad med rullstolssymbol.
Toalettutrymmet är minst 2,2 x 2,2 meter.
Larmknapp finns.
Armstöd med toalettpappershållare på höger sida.

Lokalen inventerad våren 2017

Sidan uppdaterades

2017-10-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Erika Nordin
Tillgänglighetsstrateg
0660 - 882 45
Skicka e-post