HBTQ-utbildning

Örnsköldsvik kommuns personalavdelning och delar av tillväxavdelningen genomgick en HBTQ-utbildning under 2015/2016 och blev då HBTQ-certifierade av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter).

Utbildningen har som utgångspunkt mångfald och mänskliga rättigheter med särskilt fokus på HBTQ-frågor. Ett normkritiskt perspektiv används vilket kortfattat handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser.

Vid utbildningen belyses alla diskrimineringsgrunder och i synnerhet hbtq- personers situation ur olika perspektiv för att lära sig mer om sina och andras rättigheter, principen om allas lika värde och rättigheter till arbetsplats, arbetsmiljö och hur vi bemöter varandra.

HBTQ-certifieringen innebär ett synliggörande av att verksamheten arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande, det ger även en kvalitetssäkring för verksamheten då analys och bearbetning av styrande dokument genomförs under utbildningen.

- För personalavdelningen innebär utbildningen att vi kommer använda oss av den kunskap vi lärt oss bl a när vi nu tar fram kommunens nya personalidé, i vår rekryteringsprocess och i arbetsmiljöfrågor för att i högre grad vara en inkluderande arbetsgivare och främja inkluderande arbetsplatser  berättar Katarina Straschman, personalspecialist, Örnköldsviks kommun.  

Sidan uppdaterades

2016-10-20

Sidansvarig: