Du är här:

Regler för politiskt arbete

Avsnittet omfattar dokument som beskriver hur arbetet i kommunfullmäktige, nämnder, samverkansorgan m.m. ska bedrivas.

Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges revisorer

Reglementen för nämnder

Reglementena beskriver de olika nämndernas arbetsuppgifter, arbetsformer, regler för kallelser m.m.
Nämndernas utskott

Övriga reglementen

Samverkansorgan

För att fånga upp behov och särintressen för speciella grupper i samhället finns för närvarande fyra kommunala samrådsgrupper. Dessa träffas ett par gånger om året för att diskutera angelägna frågor.

Politiska partier och förtroendevalda

Sidan uppdaterades

2020-09-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Emma Grann
Sekreterare kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
0660-888 47
Skicka e-post

Marie Westerlund
Sekreterare bildningsnämnden
0660-882 70
Skicka e-post

Inger Nilsson
Sekreterare humanisiska nämnden
0660-887 85
Skicka e-post

Anna Thors
Sekreterare kultur- och fritidsnämnden
0660-881 19
Skicka e-post

Gabrielle Sellin
Sekreterare omsorgsnämnden
0660-888 55
Skicka e-post

Caroline Jonsson
Sekreterare samhällsbyggnadsnämnden
0660- 884 23
Skicka e-post

Matilda Sjöberg
Sekreterare kostnämnden
Skicka e-post