Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Policys och strategier

Kommunfullmäktige och nämnderna antar styrdokument som ska ligga till grund för långsiktig planering och fungera som underlag vid beslut i enskilda ärenden.

För att få ett samlat grepp om styrdokumenten har kommunen beslutat om en gemensam rangordning och benämning av styrdokumenten.

Policys antas av kommunfullmäktige och innehåller allmänna mål för en verksamhet och behandlar övergripande frågor som har betydelse för målgruppens verksamhet i stort.

Strategi antas av kommunstyrelse eller nämnd och har stark koppling till eventuell policy inom omrdet. Den säger hur det ska ageras punkt för punkt i en konkret situation i ett visst sammanhang. En strategi ska ange uppnåbara och mätbara mål och/eller åtgärder.

Barn och ungdom

Ekonomi

Energi och miljö

Fastigheter, lokaler och bostäder

Kost och livsmedel

Kultur och fritid

IT och telefoni

Landsbygdsutveckling

Markfrågor

Näringsliv

Park, natur och grönområden

Personalfrågor och arbetsmiljö

Renhållning och VA

Trygghet, säkerhet och beredskap

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Trafik

Upphandling

Utbildning

Vård och omsorg

Sidan uppdaterades

2021-01-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss