Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplan

Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark- och vatten används och bebyggelsens utveckling. Men planen hanterar också andra frågor som kräver helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv.

De gällande översiktsplaner som antagits av kommunfullmäktige redovisas på sidan Översiktsplan.

Detaljplan

En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad. Den reglerar också enstaka byggnader som påverkar omgivningen. En detaljplan är — till skillnad mot en översiktsplan — bindande tills den ändras.

Mer information om detaljplaner finns på sidan Detaljplaner, områdesbestämmelser

Grönplan

Här hittar du Örnsköldsviks kommuns GrönplanPDF och information om parker och grönområden. 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
Tillväxtchef
0660 - 886 82
Skicka e-post