Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Bolagsordningar och ägardirektiv

Örnsköldsviks kommuns bolag finns samlade i bolagskoncernen Rodret i Örnsköldsvik AB, som ägs till 100% av Örnsköldsviks kommun. Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. I koncernen ingår dotterbolagen Övik Energi AB, AB Övikshem, Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB och Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB.

Bolagens styrande dokument består bland annat av bolagsordningar och ägardirektiv. Bolagsordningar är dokument antagna av kommunfulmäktige, som på ett mer övergripande sätt beskriver bolagens verksamhet och arbetsformer. Exempel på det som tas upp är verksamhet, styrelse och bolagsstämma.

Dotterbolagens ägardirektiv är fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB, och beskriver mer detaljerat dotterbolagens verksamhet och arbetsformer.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Lindberg
VD
0660 - 785 50
E-post