PLATSVARUMARKET

Verktygslåda

Meny

Varför behövs ett platsvarumärke?

Konkurrensen om invånare, besökare, företag och evenemang är stor och global. Att attrahera fler är en förutsättning för att vi i framtiden ska ha en välmående plats med god service, vård, skola och omsorg. Genom tillväxt skapas intäkter som gynnar alla oss som bor och verkar i Örnsköldsvik.

Förmedla en gemensam bild och ett sätt att kommunicera Örnsköldsvik

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. Men för att vara attrahera omvärlden med det positiva Örnsköldsvik står för och på ett effektivt sätt, behöver vi samlas runt en gemensam bild och ett sätt att kommunicera Örnsköldsvik som plats.

Tillsammans äger vi och bygger platsvarumärket Örnsköldsvik

Alla varumärken byggs inifrån och det vi lovar ska varje person känna när de möter och tar kontakt med oss. Ju fler vi är som samlas runt den gemensamma bilden av Örnsköldsvik, desto kraftfullare, trovärdigare och tydligare blir vi när vi för fram Örnsköldsviks attraktivitet som plats i konkurrens med andra platser. Tillsammans äger vi platsvarumärket och varumärkesplattformen är vår led­stjärna när vi utvecklar , förmedlar bilden och berättar om Örnsköldsvik..

Långsiktig utveckling av en gemensam självbild

Varumärkesplattformen säger dels något om hur Örnsköldsvik är, men anger även vad vi vill att Örnsköldsvik ska utvecklas till i ett framtida perspektiv. Detta blir även vägledande i framtida utvecklingsarbeten. Men plattformen fungerar även som grund för en långsiktig utveckling av en gemensam självbild hos alla Örnsköldsviksbor, företag , organisationer, föreningar m.fl. Den visuella kommunikationen bygger stolthet internt och väcker nyfikenhet externt.

Sidan uppdaterades

2017-06-07

Sidansvarig: