PLATSVARUMARKET

Verktygslåda

Meny

Önskad förflyttning

Vårt varumärke utgörs av allt det som invånare, näringsliv, besökare och övrig omvärld förknippar med oss. Den här utvecklingskartan visar vad vi vill bevara och utveckla framåt. Varumärkesplattformen ska hjälpa oss med att utveckla varumärket i rätt riktning.

Bevara och värna

Utveckla

Bli ännu mer internationella

Varumärkesplattformen ska bidra till att förflytta varumärket mer mot det internationella. Vi vill uppfattas som en modern stad med närhet till världen, som har en mångfald av företag, människor och aktiviteter.

Bli ännu mer dynamiska och spännande

Vi vill visa att Örnsköldsvik också är en spännande. kreativ och dynamisk plats att besöka, leva och verka på.
Här finns skaparkraft!

Fler naturupplevelser

Vi vill lyfta fram allt det som finns att uppleva i Örnsköldsvik, dvs aktiva upplevelser, inspiration, fritidsliv mm.
Tack vare naturen och Höga Kusten, finns möjligheter till olika slags upplevelser här.

Sidan uppdaterades

2019-05-28

Sidansvarig: