PLATSVARUMARKET

Verktygslåda

Meny

Hur har platsvarumärket tagits fram?

Från ett av de första fokusgruppmötena runt platsvarumärket

Varumärkesarbetet har tagit avstamp i det tillväxt- och utvecklingsarbete som pågått under lång tid inom Världsklass Örnsköldsvik och i övergripande visioner och planer. Därifrån har nästa steg varit att genom ett brett deltagande ta in invånarnas samlade bild av hur de vill att Örnsköldsvik ska framställas gentemot omvärlden.

Under resans gång har olika kvantitativa undersökningar genomförts där såväl lokala som nationella attityder till Örnsköldsvik fångats upp. Dessa har kompletterats med workshops och samtal där cirka 250 invånare gett sin bild av Örnsköldsvik. Dessutom deltog nästan 240 invånare genom att svara på frågor på webbsidan varumärkesresan. Utifrån detta underlag har sedan en platsvarumärkesplattform tagits fram tillsammans med specialister inom varumärke och PR.

Platsvarumärket ägs nu gemensamt av de som bor och verkar i Örnsköldsvik. Tillsammans bygger vårt gemensamma platsvarumärke.

Sidan uppdaterades

2017-06-07

Sidansvarig: