PLATSVARUMARKET

Verktygslåda

Meny

Platssymbolen beskrivning

Platsvarumärkets symbol är uppbyggd som en kombination av ortsnamn och bildmärke. Den speglar den
skaparkraft, handlingskraft, nyfikenhet, öppenhet och det mod som finns hos invånarna i Örnsköldsvik.

Det unika landskapet och höjdskillnaden som präglar platsen är en inspirationskälla, där de tre nivåerna av ortsnamnet Örnsköldsvik i platssymbolen associerar till de tre profilbärarna, Skaparkraft - Storslagen natur - Gott och aktivt liv.

De tre nivåerna skapar också tillsammans en unik och organisk form som med det balanserande och flexibla I-et skapar en känsla av ett växande träd som får sin näring ur den skaparkraft som Örnsköldsvik tillsammans genererar.

Platssymbolen kan även nyttjas som markör i olika sammanhang och på så sätt vara ett användbart och anpassningsbart verktyg med stark image och igenkänning i ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Den unika sammansättningen av ortsnamnet skapar förutsättning för att nyttjas i många sammanhang där en mer kompakt form av ortsnamnet är att föredra. Platssymbolen kan nyttjas med stöd av bakomliggande platta eller som frilagd med tillgång till en generös färgskala . Detta ger stora möjligheter till anpassningar till alla typer av intressenter och samarbetspartners som på så sätt bygger en gemensam helhet och igenkänning av platsen Örnsköldsvik.

Sidan uppdaterades

2017-06-07

Sidansvarig: