Orolig för eget eller närståendes bruk av alkohol,droger eller spel?

Julia Folkesson

- Är du orolig för egen del eller för en närståendes bruk, hör av dig till oss på behandlingsteamet, uppmanar Julia Folkesson.

Tar en närståendes bruk av alkohol och droger all din kraft? Känner du att ett alltför stort fokus på spel gör att din vardag och dina relationer påverkas? Då kan ett samtal till behandlingsteamet vara ett första steg mot en vändning.

Kommunens behandlingsteam erbjuder råd och frivilligt stöd för anhöriga och personer som är oroliga för eget bruk av alkohol, narkotika/kemiska droger och spel. Verksamheten är gratis och vänder sig till vuxna över 18 år. Har man egen problematik kan man få biståndsbeviljat stöd från 13 års ålder.

Varningssignaler för risk- och missbruk kan vara att känna negativa känslor av sitt beteende, säga saker man ångrar, problem med relationer och ekonomi eller att köra påverkad.

– Både den vars bruk har börjat gå över styr och närstående är välkomna att kontakta oss. Vi erbjuder upp till fem stödsamtal utan behovsprövning om ärendet handlar om eget bruk. För anhöriga finns ingen begränsning i antalet samtal. Vi kan också tipsa om olika typer av självhjälp och grupper som erbjuder stöd, berättar Julia Folkesson, behandlare i behandlingsteamet.

Den som efter fem stödsamtal behöver mer stöd eller behandling kan göra en ansökan hos mottagningsgruppen. Sedan utreds behoven för att kunna erbjuda lämpliga insatser, ofta någon form av KBT-behandling. Stödet utgår från metoder som Socialstyrelsen rekommenderar.

Anhöriga kan ringa direkt till behandlingsteamet och få råd och stöd utan behovsprövning. Det kan handla om samtal individuellt och/eller i grupp, utifrån en pågående relation eller tidigare upplevelser.

– Som anhörig är det lätt att hamna i ett medberoende utan att märka det. Av omtanke om någon övertar du ansvaret från personen ifråga och försöker hålla fasaden uppe. Det kanske fungerar ett tag men den egna hälsan måste gå först. Jag brukar likna det vid syrgasmasken på ett flygplan: ”Ta på din egen mask först, sedan kan du hjälpa andra”, säger Julia.

– När det finns barn med i bilden rekommenderar vi att de vuxna är öppna med problemen utifrån barnens ålder och mognad. Om ingen pratar om missbruket är barnet utelämnat att göra sina egna tolkningar. Det är viktigt att som vuxen markera att det inte är barnets fel att det blivit så som det är, klargör Julia

Behandlingsteamet kan erbjuda ett första informationssamtal med barn och vårdnadshavare. För fortsatt stöd anpassat för barnen gör man en ansökan hos mottagningsgruppen.

Kontakt
Behandlingsteamet erbjuder rådgivning och frivilligt stöd för anhöriga och personer som är oroliga för eget bruk av alkohol, droger och spel.
Telefon: 076-142 82 67. E-post: behandlingsteamet@ornskoldsvik.se

Mottagningsgruppen tar emot ansökningar om stöd för barn och unga och bistånd för egen problematik. Telefon 0660 – 888 07.

Mer om kommunens stödinsatser vid missbruk och beroende

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-01-04

 Kontakta oss

Nolaskogs redaktion
Skicka e-post

eller ring kontaktcenter
0660 - 880 00

Mer information