Mitt jobb - livsmedelsinspektör

Minna Kraatari

Minna Kraatari jobbar med livsmedelskontroll som miljöinspektör på Örnsköldsviks kommun. Ett fritt jobb med späckat schema och möten med många olika företagare

Kommunen ska kontrollera att livsmedelsföretag följer den lagstiftning och de krav som finns för att livsmedel ska vara säkra och inte vilseledande. I Örnsköldsvik är det Minna Kraatari och hennes fyra kollegor som sköter det uppdraget.

Inspektörerna är ofta ute och gör tillsyn. Under 2019 är 490 besök planerade. Då tillkommer cirka 100 oplanerade besök.

– Det är ett högt tempo och det är det som är kul, säger Minna. Jag planerar mina dagar själv, det är flexibelt och varierat. Alla företag är unika och det är mötet med dem som är roligast. Vi blir oftast väl mottagna. I grunden har vi ju samma mål, vi och företagaren, att livsmedlen ska vara säkra.

Miljöinspektörerna vill vara tydliga och att det ska vara enkelt för företagen. Den senaste undersökningen av företagsklimat, som Sveriges Kommuner och Landsting gör, visar att företagen i Örnsköldsvik är mer nöjda med livsmedelskontrollen jämfört med tidigare och jämfört med genomsnittet i Sverige. Det ser Minna som en bekräftelse på att gruppen arbetar åt rätt håll.

– Vi ligger i framkant när det gäller att vara digitala, använder surfplattor vid besök och hanterar nästan inga papper alls. Vi jobbar för att ha en samsyn i gruppen så att företagarna får en likvärdig bedömning. Vi har också jobbat med att överbygga eventuella språkförbistringar genom att översätta information på olika språk och har möjlighet att anlita tolk om det behövs.

Nu i sommartider behöver fler företag tillsyn då många sommarverksamheter kommer igång och extra fokus ligger på temperaturer. Förutom tillsyn kan företagen få råd och stöd av miljöinspektörerna. Att tolka livsmedelslagstiftningen är inte det lättaste.

– Det går att följa lagen på många olika sätt. Vi hjälper till och guidar företagaren, eller den som är på väg att starta ett livsmedelsföretag, rätt, säger Minna.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-07-09

 Kontakta oss

Nolaskogs redaktion
Skicka e-post 

eller ring kontaktcenter
0660 - 888 00

Mer information