Mitt jobb - grundskollärare

Sofia Palmgren visar NTA-material

Sofia Palmgren, grundskollärare

Att vara uppdaterad på utveckling som rör teknik och hållbarhet samt varierande arbetsdagar med många källor till glädje och inspiration, ingår i grundskolläraren Sofia Palmgrens yrke.

Man kan riktigt se hur uppdragen engagerar både hjärnan och kroppen. Grundskolläraren i matematik och naturorienterande ämnen, Sofia Palmgren, har sin arbetsplats på Hemlingskolan och för dagen är hon utomhus med elever i årskurs 4–6 för att jobba med mönster och algebra.

Arbetssättet utgår från ett koncept för skolutveckling som heter Naturvetenskap och teknik för alla, NTA. Eleverna får uppdrag, oftast i mindre grupper, att finna lösningar på problem och frågeställningar. Lektionerna utgår från olika teman inom ämnena fysik, kemi, teknik och biologi. Det material som behövs till laborationer för hela klassen finns paketerat i en låda. Sofia är även samordnare i kommunen för att sköta bokning och utlåning av dessa temalådor som skolorna kan beställa. Hon håller även i utbildning av de pedagoger på skolorna som ska jobba med NTA-teman.

– Det kommer mer och mer teman digitalt, bland annat människokroppen och rymden. I de temana ställs eleverna via ett dataprogram inför ett uppdrag från en rymdvarelse som kraschlandat på jorden och håller på att avlida. Uppdraget är att undersöka varelsens kropp och se så att den har de värden, i tex blod, puls och vikt som krävs för att leva på jorden. Eleverna behöver bland annat ta reda på sin egen puls i viloläge och efter att ha gått i en trapp för att kunna jämföra med rymdvarelsens och registrera värdena i dataprogrammet. Övriga teman är till exempel ljus, fjärilars liv, energi och hållbar utveckling, berättar Sofia.

Arbetssättet i NTA ligger i linje med läroplanerna för respektive årskurs, även språkutveckling genomsyrar varje uppdrag som eleverna ska lösa. Lärarens roll är bland annat att organisera arbetet så att gruppdiskussioner uppstår där eleverna använde de olika ämnenas begrepp.

– Allt fler rapporter visar att arbetssättet med NTA gör att eleverna lättare når målen i matte, kemi, fysik, teknik och biologi. För de som är nyblivna lärare är det jättebra att få låna färdiga lådor för laborationer. Man har många ämnen att hålla sig ajour med och då kan det vara bra att få den här servicen. Sedan ju mer erfaren man blir ju mer tillför man sitt eget. Som lärare handlar det mycket om att ha tillgång till det material man behöver på skolan och att följa utvecklingen i stort, för mig som matte/no-lärare bland annat inom teknik och hållbarhet. Det här är jätteroligt och ger både eleverna och mig mycket, säger Sofia.

Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mathiasson

2020-10-21