Kommundirektören: "Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid"

Magnus Haglund

I juninumret av Nolaskogs riktar sig kommundirektör Magnus Haglund särskilt till tll näringslivet. Han skriver följande:

Att de privata entreprenörerna och företagen i vår kommun är viktiga för Örnsköldsviks framtid, det är nog de flesta överens med mig om. Men vad blir då kommunens roll gentemot företagen?

Man kan mycket förenklat säga att kommunen:
1) Levererar tjänster till sina medborgare, exempelvis skola, vård och vatten.
2) Fattar beslut genom myndighetsutövning, såsom bygglov och alkoholtillstånd. 3) Är kund till entreprenörer vid upphandlingar, exempelvis livsmedel och snöskottning. Om punkt nummer 1 kan sägas vara kommunens huvuduppdrag, tänkte jag i denna krönika fokusera på de andra två punkterna.

Kommunens roll mot företagen är tudelad. Dels ska man utöva tillsyn, dels ska man också försöka underlätta företagandet och vara en bra kund. Vi gör mycket av detta bra idag, men långt ifrån allt. Det vi gör bra har vi förvånansvärt svårt att kommunicera, men varje negativt besked från kommunen får stora rubriker. Därför har vi nu startat en omfattande satsning mot våra företag, där den nya överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Alliansen är grunden. Syftet med satsningen är dels att kommunicera vad vi gör, och att vår inställning i kommunen ALLTID är att försöka underlätta och hjälpa våra företag. Går problemet att lösa ska vi göra det!

Därför lovar vi företagen i Örnsköldsvik bland annat följande:

Varje negativt beslut som drabbar en företagare ska motiveras inför chef. De positiva kan ges direkt. Vill man ha kortare betalningstid på sina fakturor än 30 dagar kan man anmäla detta. Företagslotsen ska få högre mandat än tidigare och stötta företagen hela vägen. Vi ska ha en öppnare och mer transparent upphandling. Vi kommer att ta fram servicegarantier gentemot företagen. Man ska veta vad man kan förvänta sig i kontakter med kommunen. Och detta är är bara ett axplock av insatser vi har startat. Allt sker i nära samverkan med våra företagarorganisationer, Industrigruppen, Handelskammaren, Företagarna, CESAM, mfl.

Så du företagare, vill du engagera dig eller komma med tips och inspel, hör av dig antingen direkt till kommunen eller till din företagarorganisation. Glöm inte – vi bygger bäst tillsammans!

En mycket trevlig sommar önskar jag alla och just denna gång speciellt till våra företagare i kommunen.

Magnus Haglund
Kommundirektör


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-06-18