Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Smart city


Vad är en smart stad?
En smart stad (smart city) är en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre. För invånarna, för besökarna och för näringslivet. I den smarta staden skapas hela tiden nya smarta tjänster som gör staden ännu bättre. Vägen dit byggs av innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Men även en resa mot att bli mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. En smart stad är en hållbar stad. Den smarta staden möjliggörs genom uppkoppling, data som är tillgänglig för allmänheten, it-plattformar som kan kommunicera med varandra, sensorer och annan teknik. I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov.

"En smart hållbar stad är en innovativ stad som använder informations- och kommunikationstekniker (IKT:er) och andra medel för att förbättra livskvaliteten, effektiviteten hos stadsfunktioner och tjänster och konkurrenskraften, samtidigt som den säkerställer att den uppfyller nuvarande och framtida generationers behov med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter."

(Beskrivning från UNECE and ITU, October 2015)

Hur fungerar det?
Möjliggöraren för det ”smarta” i smarta städer är användningen av informations och kommunikationsteknologier (IKT) som sammankopplar sociotekniska system, sektorer och infrastrukturer. ”smart” innefattar även stadens mänskliga kapital och sammankopplingen och kommunikationen mellan medborgare och styrande/ beslutsfattare så att staden blir en öppen arena för samskapande och innovation. De många sammankopplingarna som sker med hjälp av IKT i en smart stad bygger på flödet av data. En smart stad samlar ständigt in information om sig själv genom sensorer och system, som sedan transmitteras och slutligen analyseras. Programmerare kan sedan utveckla datadrivna applikationer, till exempel en vägskylt som kan informera om väglag och hastighets rekommendation i realtid. Motorn i den smarta staden är därför datan.

Workshop 3 december
Välkommen till en workshop 3 december med sikte på den smarta staden och vad det kan innebära i Örnsköldsvik. Workshopen riktar sig till företag och organisationer som direkt och indirekt har en roll i stadens fortsatta utveckling och som känner engagemang och nyfikenhet kring möjligheterna som uppstår när hållbarhetsperspektiv möter digital transformation. Läs mer och anmäl dig häröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-10-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anette Forsberg
Cesam
0660-140 50
Skicka e-post 

Frida Knutsson
Världsklass Örnsköldsvik
0660 - 883 26
Skicka e-post 

workshop 3 decemberöppnas i nytt fönster
Läs mer och anmäl digöppnas i nytt fönster