Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Framtidsforum 23 mars 2017

23 mars var datumet för 2017 års Framtidsforum vilket även var det första i sitt slag. Kvällen lockade närmare 100 engagerade deltagare till stadshuset Kronan och bjöd på information från Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling, presentationer av omvärldsanalys och de utmaningar som platsen står inför. Partnerskapet inledde kvällen med att presentera den vision (se nedan) som de arbetat fram för Örnsköldsviks utveckling.

En stor del av kvällen var vikt till att öppna upp för dialog och samtal med alla deltagare. I seminarier och workshops fick deltagarna möjlighet att lyfta in sina tankar och idéer kring vilka mål som behöver sättas för att det ska vara möjligt att nå visionen.

- Jag vill passa på att skicka ut ett stort tack till alla som deltog, såväl på plats som via webbsädning, säger Frida Knutsson, utvecklingsledare för Världsklass Örnsköldsvik. Allt material från kvällen kommer att fungera som ett underlag för Partnerskapet när de i juni ska slå fast ett antal målområden som ska hjälpa oss att nå visionen.

Vision:

”Vi bygger bäst tillsammans!
2030 är Örnsköldsvik ett nav med stark utveckling. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro.”


Så här såg programmet ut för Framtidsforum 2017

Tema: "Mål för Örnsköldsviks utveckling"
Konferencier: Elin Holmberg, frilansjournalist

Kl. 18.00 Start
Visionen för Örnsköldsviks utveckling
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Glenn Nordlund och Anna-Britta  Åkerlind, tillsammans med delar av Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling: Presentation av en vision för Örnsköldsvik år 2030.

Omvärldstrender och utmaningar för Örnsköldsviks framtidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johan Eklund, utvecklingsstrateg Örnsköldsviks kommun: För första gången presenteras huvuddragen i den nya omvärldsanalysen för 2017/2018.  Vilka trender påverkar Örnsköldsviks möjligheter till utveckling och vilka utmaningar måste vi ta oss an tillsammans?

Kl. 18.40 Karin Bodinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- hållbart ledarskap och att driva ett företag i utveckling i Norrland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Företaget Polarbröd och Karin Bodin, VD för koncernen Polarbrödsgruppen AB, har genom åren prisats med många utmärkelser för hållbart företagande och ledarskap. Karin delar med sig av sina reflektioner kring hållbart ledarskap och att driva ett företag i utveckling i Norrland.

Kl. 19.30 Valbara seminarier och workshops - 5 alternativ
Här kan du som deltagare välja att lyssna på ett seminarium eller delta aktivt och diskutera vid en workshop:

Seminarium 1: Från idé till verklighet
Tre exempel på idéer som förverkligats med gemensamma krafter för Örnsköldsvik, i Örnsköldsvik
- Destination jobb (med Olof Dahlberg )
- En skärgård i världsklass (med Cecilia Lideskog)
- Utopia (med Stefan Andersson)

Seminarium 2: Örnsköldsviks utmaningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fördjupad beskrivning av de utmaningar som framkommit i den nya omvärldsanalysen för Örnsköldsvik 2017/2018

Seminarium 3: Så fungerar Världsklass Örnsköldsvik
Hur fungerar platsens gemensamma utvecklingsarbete? Varför är Världsklass Örnsköldsvik viktigt för vår fortsatt utveckling? Beskrivning av hur arbetet är organiserat och hur man kan bli delaktig. Vilket stöd kan man få genom idéslussen och vilka är kriterierna för medfinansiering?

Workshop 4: Vilka målsättningar behövs för att göra Örnsköldsvik framgångsrikt?
Här möter du andra deltagare i en kreativ workshop där vi diskuterar och mejslar fram förslag på målområden som kan hjälpa oss som plats att nå visionen för år 2030.

Workshop 5: Vilka utvecklingsmål är viktiga för olika sektorer i Örnsköldsvik?
I en kreativ workshop får du möjlighet att tillsammans med andra deltagare diskutera och komma med idéer kring vilka målområden som är viktiga för respektive sektor i Örnsköldsvik – den privata, den offentliga och den civila sektorn.

Kl. 20.20 Vilka mål behöver Örnsköldsvik ta sikte på för att nå visionen 2030? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKvällens moderator, Elin Holmberg, leder oss i ett utforskande samtal om vilka mål vi behöver ta sikte på för att Örnsköldsvik ska kunna nå visionen 2030. Deltagarnas tankar och inspel samlas in och med hjälp av digitala verktyg tar vi en titt på helhetsbilden.

Kl. 20.50 Framtidsforum avslutas för detta år
Avslutande ord från Glenn och Anna-Britta, tillsammans med delar av övriga Partnerskapet. 

Sidan uppdaterades

2019-10-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post