Välkommen till Framtidsforum 2020

15 februari kl 12:00-15:30 i stadshuset Kronan

Välkommen till Framtidsforum- ett årligen återkommande evenemang dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid är välkomna. Det övergripande syftet är att stimulera till samtal och engagemang kring Örnsköldsviks fortsatta utveckling och att peka på att allt är möjligt om vi jobbar tillsammans. Bakom arrangemanget står Partnerskapet länk till annan webbplatsför Örnsköldsviks utveckling, Världsklass Örnsköldsvik.

Temat för Framtidsforum 2020 är "65000 nyfikna - hur kan vi möjliggöra och välkomna fler människor till Örnsköldsvik?"
Visionen för Örnsköldsviks utveckling pekar ut att vi ska bli fler i Örnsköldsvik. Fler som bor här. Fler som arbetspendlar hit. Fler som besöker oss. Visionen pekar också ut att år 2030 ska vi vara en plats för 65 000 nyfikna människor med framtidstro. Temat för Framtidsforum handlar om hur vi på olika sätt kan möjliggöra den utvecklingen men också välkomna de som kommer hit.

Anmäl dig här redan nu.

Först till kvarn gäller då det är ett begränsat antal platser i lokalen. Senast 12 februari.

Ur programmet:

N6-initiativet- samarbete norra Sveriges 6 största städer. Bilden av norra Sverige behöver kompletteras med bilder från våra dynamiska städer. Anna-Britta Åkerlind.
Jobba och Lev- arbetsgivare som tillsammans arbetar med kompetensförsörjning. I projektet ska man tex skapa en digital arbetsmarknadsplattform. Dennis Ingvarsson, Jennie Söderström m fl.
Landsbyggare- drivande entreprenörer och föreningar på landsbygden som bygger landet. Jenny Edvinsson
Strängbetong- marknadsledande stombyggnadsföretag- hur ser näringslivet på att satsa på just Örnsköldsvik? Mikael Ericson.
Nya omvärldsanalysen- Världsklass Örnsköldsvik utgår från den omvärldsanalys för Örnsköldsvik som tas fram och uppdateras i början av varje år. Johan Eklund.
Panelsamtal och mötestorg med utställare.

Årets utvecklingssatsning:

Det händer mycket positivt och spännande i Örnsköldsvik! Det vill vi uppmärksamma genom att utse årets utvecklingssatsning på Framtidsforum. Allmänheten har skickat in nomineringar till årets utvecklingssatsning och finalisterna har utsetts av ledningsgruppen för Världsklass Örnsköldsvik. Nu är det dags att rösta!

Röstningen är öppen till 13 januari. Läs om de nominerade och rösta häröppnas i nytt fönster

Utställare:

Bizmaker- För entreprenörer, innovatörer och möjliggörare
Leader Höga Kusten – Landsbyggare
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna– Föreningslivet
Höga Kusten Destinationsutveckling och Höga Kusten Turism Besöksnäring
CESAM – Staden
Bygdsam – Landsbygden
Jobba och lev Övik – Arbetsmarknad
High Coast Creativ – Re design the future
Kultur och Fritid – Föreningsliv/friluftsliv/kultur
Skidsamverkan Örnsköldsvik -Framtidens skidstad
Vardagsrummet – En plats där livet får utrymme

Framtidsveckan:

Framtidsforum ingår i Framtidsveckan vilket innebär att det kommer att arrangeras aktiviteter under veckan som knyter an till hela eller delar av temat och som kommer att genomföras av alla organisationer som vill delta.

Här kan du se vilka aktiviteter som pågår.


Sidan uppdaterades

2020-02-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post