Framtidsforum 2019

Lördag 23 februari är det dags för Örnsköldsviks tredje Framtidsforum, där privatpersoner och företrädare för organisationer möts för samtal om Örnsköldsviks nuläge och framtid. Framtidsforum är ett årligen återkommande evenemang dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid är välkomna. Det övergripande syftet är att stimulera till samtal och engagemang kring Örnsköldsviks fortsatta utveckling och att peka på att allt är möjligt om vi jobbar tillsammans.

Temat är Stolthet och framtidstro och det kommer att bjudas på inspirerande föredrag, goda exempel och en presentation av 2019 års omvärldsanalys för platsen Örnsköldsvik. 

Precis som ifjol kommer vi att ha parallella framtidsforum-möten ute i bygderna som sker i samarbete med BYGDSAM på respektive ort. Vi kommer att träffas i Gideå, Husum, Mellansel och Bjästa för att tillsammans samtala och inspireras utifrån temat Stolthet och framtidstro. Kvällen kommer att blanda direktsända föredrag från stadshuset i Örnsköldsvik med lokala seminarium på varje ort. Alla träffar kommer att knytas samman genom videokonferens under kvällen.

DATUM: 23 februari 2019
TID: kl 12-15
PLATS: Stadshuset Kronan, Kempesalen

Anmäl dig här

Information om anmälan till Framtidsforum på bygden kommer inom kort.

 

Sidan uppdaterades

2019-01-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post