Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Tidigare utvecklingsarbete - Vision 2008

Den övergripande målsättningen för projektet Vision 2008 var att få till stånd en positiv utveckling byggd på samarbete, kompetens och skaparkraft – så att Örnsköldsvik skulle tillhöra framtidens vinnare bland Sveriges kommuner. Projektet satte mål för att fram till 2008 skapa nettoinflyttning och fler arbetstillfällen.

Ett viktigt fokus under Vision 2008 var att förändra attityderna hos medborgarna och att skapa ett bättre samarbetsklimat, både inom och utanför kommunens förvaltning, men främst mellan olika aktörer i samhället.

Medfinansiering från EU

Vision 2008 medfinansierades av EU:s strukturfonder i två omgångar och var uppbyggt som ett stort ramprogram med flera delprojekt och aktiviteter. Fördelen med EU-medlen var att det gick att växla upp de egna medlen och att det fungerade smidigt att testa nya idéer inom projektet.

Projektet startade i januari 2000 med finansiering från EU på 25 miljoner kronor och med en total projektbudget på 62 miljoner kronor för åren 2000-2002. Fas två i projektet finansierades med 30 miljoner från EU och den totala budgeten för 2003-2005 var på 76 miljoner kronor. Med EU-medlen kom också krav på att arbeta med jämställdhet och mångfald, vilket sågs som positivt och kom att genomsyra allt utvecklingsarbete under åren framöver.

Organisering

Arbetet i Vision 2008 leddes av en styrelse och en operativ ledningsgrupp med företrädare från näringslivet och det offentliga. Utmärkande för projektet var att den politiska ledningen i kommunen lämnade över en stor del av ansvaret för beslut på styrelsen och ledningsgruppen. Det fanns en trygghet i att näringslivet och kommunen satt vid samma bord och en hög tillit till varandras arbete.

Under Vision 2008 var satsningarna indelade i olika områden med flera arbetsgrupper och gruppansvariga. Varje arbetsgrupp fick ett stort ansvar och varje led i organisationen hade stor frihet vilket gav möjlighet att handla snabbt, vilket var en viktig framgångsfaktor.

Övergick i Världsklass 2015

Vision 2008 blev en modell för lokal utveckling som sedan togs vidare genom Världsklass 2015. Projektet skapade en kultur som än i dag gör det naturligt för olika aktörer att samarbeta i stor utsträckning.

De övergripande målen för Vision 2008 nåddes redan innan projektets slut och redan 2005 bestämdes att utvecklingsarbetet skulle fortsätta i någon form. Återigen startades ett brett visionsarbete med flera möten där deltagarna fick visionera fritt om Örnsköldsviks framtid. Ur dessa möten kom nästa steg i utvecklingsarbetet – Världsklass 2015.

 

Sidan uppdaterades

2019-03-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
Tillväxtchef
0660-886 82
Skicka e-post

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post