Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Tidigare utvecklingsarbete - Världsklass 2015

Världsklass 2015 växte fram ur projektet Vision 2008. Under 2005 hölls flera större möten, med brett deltagande, för att hitta visionen framåt för utvecklingsarbetet och fastställa vilka frågor som ansågs viktigast att arbeta vidare med.

Idéerna sammanfattades i fem tematiska satsningsområden som presenterades i en inspirationsskrift för Örnsköldsviks utveckling fram till 2015.

Namnet Världsklass

Världsklass 2015 var ett slags mindset. Örnsköldsvik skulle inte bara konkurrera med Kramfors, Skellefteå, Umeå eller Sundsvall. Ribban lades högre än så. Ur den tanken kom begreppet Världsklass. Nu startade ett nytt tioårigt arbete med visionen att ”Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i, arbeta i och att besöka”.

Finansiering

Några EU-medel fanns inte tillgängliga för det här utvecklingsarbetet. Kommunen beslutade om löpande basfinansiering, till att börja med på 10 miljoner per år. Politiken var enig om att utvecklingsarbetet skulle fortsätta. Basfinansieringen har varit en viktig symbol för att utvecklingsarbetet inte ska ses som ett kortsiktigt projekt utan en ständigt pågående, långsiktig process.

Omorganisering

För att säkerställa att utvecklingsarbetet riktade in sig på rätt områden togs en omfattande swot-analys fram 2009. De utmaningar som kom fram ur analysen var svåra att integrera i befintliga satsningsområden och arbetsgrupper. Det ledde till en revidering av arbetssätt och en ny organisation under 2011.

Befintliga satsningsområden och gruppledare avvecklades och ersattes av en mer strategisk organisation och utvecklingsarbetet tog steget från att vara ett projekt till att fungera som en utvecklingsprocess.

Incheckningsperioder

För att skapa bredare delaktighet bland medborgare, näringsliv och civilsamhälle infördes så kallade incheckningsperioder. Två gånger per år kunde organisationer, individer och föreningar ”checka in” ett projekt eller en aktivitet – ett sätt att ansöka om medel för att testa nya idéer. Ledningsgruppen för Världsklass gick sedan igenom ansökningarna som sammanställdes i ett beslutsunderlag till styrelsen där slutliga beslut fattades.

Vägen vidare

Världsklass 2015 hade ett fastställt årtal som mål och för att komma fram till vad som skulle hända efter det togs en omfattande omvärldsanalys fram under 2014. Det fanns en stark vilja från politiken att fortsätta bygga på de goda traditionerna som utvecklingsarbetet skapat, att fortsätta satsa på utvecklingsarbetet och bygga framtidens Örnsköldsvik tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, akademi och medborgare.

Från och med 2016 går arbetet för att driva på utvecklingen för hela platsen Örnsköldsviks kommun under namnet Värdsklass Örnsköldsvik. Det är en ständigt pågående process där vi tillsammans antar utmaningar, hittar lösningar och skapar tillväxt.

Jubileumskväll
För att fira nästan 20 år av gemensamt utvecklingsarbete arrangerades en jubileumskväll under hösten 2015. Där tittade vi tillbaka på det gamla och såg fram mot det nya. Kvällen sammanfattades i en drygt tre minuter lång film.

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
Tillväxtchef
0660-886 82
Skicka e-post

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post