Vi gör Örnsköldsvik

Örnsköldsvik är vår gemensamma plats – och därmed också vår gemensamma möjlighet. Arbetet för att driva på utvecklingen i hela den geografiska kommunen går under namnet Världsklass Örnsköldsvik.

Ordet världsklass står för en strävan att alltid vilja mer och sikta ännu lite högre. Arbetet är en ständigt pågående process där vi tillsammans, näringsliv, föreningsliv kommun och andra offentliga aktörer, antar utmaningar, hittar lösningar och skapar tillväxt. I den processen gör du och jag skillnad genom små eller stora insatser.

En snabb titt i backspegeln visar att Örnsköldsvik har gott om handlingskraftiga människor och en unik skaparkraft. Tittar vi framåt är det också just dessa egenskaper som är vår styrka. Tillsammans klarar vi allt.

Öppna upp för möjligheter

I omvärldsanalysen som Världsklass Örnsköldsvik tar fram och uppdaterar varje år finns ett antal utmaningar identifierade som påverkar kommunens möjligheter till utveckling. De handlar till stor del om att öppna upp för omvärlden, för nya regioner, ny befolkning och för alla åldersgrupper – att släppa in fler i gemenskapen och skapa dynamik.

Utmaningarna visar på vikten av att skapa ett attraktivt, kreativt och hållbart utbud i form av fritidsaktiviteter, produkter, tjänster och arbetsplatser. Men också att verksamheter och arbetsplatser har tillgång den kompetens som krävs för fortsatt utveckling.

Framåt tillsammans
Den långsiktiga, strategiska riktningen för arbetet med Världsklass Örnsköldsvik ges av Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling. Partnerskapet innebär ett handslag på att fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet som en långsiktig satsning. I grupperingen finns bred representation från privata, offentliga och civila sfärer med bland annat företag, kommun och föreningar.

Om du redan har en idé:
För dig kan Idéslussen vara nästa steg. Här bollar och förverkligar vi tillsammans goda idéer genom coachning, matchning och medfinansiering. För att få kontakt med Idéslussen skickar du in din idé via varldsklass@ornskoldsvik.se eller via detta formulär. Därefter kommer någon av Ideslussens processledare att höra av sig till dig.

Bästa vägen framåt är att delta i träffar och workshops. Datum hittar du på webben och på vår facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också e-posta frida.knutsson@ornskoldsvik.se om du vill veta mer.


Sidan uppdaterades

2019-04-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post  

Mer information

Vill du veta mer?
Du som vill veta mer om och följa utvecklingsarbetet, kan göra det via våra kanaler som är hemsidan och facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi håller löpande öppna informationsträffar, workshops och nätverksträffar m.m. för alla som vill veta mer om utvecklingsarbetet och som är eller vill bli engagerade.

Vill du boka en informationsträff till en ledningsgrupp eller liknande kontaktar du Frida Knutsson.

 

Folder utmaningarna

Besöksadress

Tillväxtavdelningen
Kronanhuset
Järnvägsgatan 6
891 33 Örnsköldsvik