Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Steg 9: Kan vi söka medfinansiering?

Utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar varje år en mängd olika satsningar som på något sätt möter de utmaningar som Örnsköldsvik står inför. Dessa utmaningar beskrivs i Örnsköldsvik omvärldsanalys.

En idé som möter någon av utmaningarna ska, för att få medfinansiering från Världsklass Örnsköldsvik, även uppfylla ett antal styrande kriterier. Titta igenom kriterierna nedan och fundera på om just er idé kan vara aktuell. Ni kommer att få göra en särskild övning för att se om er idé möter någon av platsens utmaningar.

  • Idé jag själv vill vara med och genomföra
  • Idé som möter platsens utmaningar
  • Tillsammans med fler
  • Idén måste gälla något som inte redan finns
  • Egen finansiering med minst 50 procent

Nu kan ni testa om er idé möter någon av de olika utmaningar som platsen Örnsköldsvik står inför och behöver ta sig an. Bestäm tillsammans vilken eller vilka utmaningar som passar idén bäst och skriv utmaningarna på ert idéark.

De nio utmaningarna finns beskrivna i skrift här och presenteras även i denna film:

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: