Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Vision för Domsjö Industriområde

RISE Processum ska genomföra ett projekt tillsammans med övriga företag på Domsjö Industriområde för att gemensamt arbeta fram en vision för området. Projektet ska vara en start för ett långsiktigt utvecklingsarbete för industri- och utvecklingsområdet i Domsjö.

Målet med projektet är att genomföra en kartläggning av nuläge, framtidsplaner och visioner för aktörer med verksamhet inom Domsjöområdet och att göra en preliminär beskrivning av förutsättningarna för expansion av verksamheten och för etablering av ny verksamhet. Projektet förväntas på sikt bidra till stark extern kommunikation och marknadsföring, ökad attraktivitet för verksamheter och människor och goda kunskapsunderlag för planering av investeringar, infrastruktur mm.

På Domsjö utvecklingsområde finns en industriell symbios av flera olika industriella aktörer, forskning och en bredd av olika företag på området. Dagligen så är det cirka 1 000 personer som jobbar på området. Utvecklingen är stark inom flera delar på området, man projekterar anläggningar, har behov av mer kontorsutrymmen och forskningsutrymmen. Projektet skal bland annat genomföra en workshop med områdets aktörer för att utifrån nuläget skapa en vision hur området kan utvecklas.

Satsningen medfinasieras av Världsklass Örnsköldsvik utifrån utmaningen Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap samt att projektet bidrar till att nå målet Fler och lönsammare företag.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jonas Joelsson
RISE Processum
010-516 67 60
Skicka e-post