Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Medborgardriven och digital stadsutveckling

Fastighetsägarna, Cesam och Örnsköldsviks kommun har tillsammans skapat Sveriges första digitala plattform för medborgardriven stadsutveckling. En helt ny webbsida lanserades i december 2018 där medborgare har möjlighet att boka ett antal offentliga platser och privata innergårdar.

Via hemsidan taplatsiovik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ges en överblick av ett urval platser som tydligt beskrivs och visualiseras. Det förenklade bokningsförfarande innehåller även praktisk information i form av checklistor och länkar till nödvändiga tillstånd från kommun och Polis.

Förutom att skapa utrymme för liv i stadskärnan är tanken att förenkla möjligheten till att testa nya verksamheter, lansera nya produkter, arrangera events, aktiviteter eller utställningar i en kreativ miljö. Platserna ska även kunna nyttjas av privatpersoner som exempelvis kan arrangera loppis eller bjuda in vänner fira din födelsedag på ett nytt och roligt sätt.

Under 2019 går projektet in i fas två där syftet är att vidareutveckla arbetet med webbplattformen taplatsiovik.se. Vidareutvecklingen innebär att även inkludera tomma butikslokaler i staden samt en informationskampanj för att nå ut till medborgare om möjligheten att skapa arrangemang och event i staden. Den övergripande målsättningen är att göra stadskärnan mer levande på alla tillgängliga platser, i såväl det offentliga gaturummet som på privata innergårdar och i vakanta butikslokaler.

Projektet medfinansieras av Världsklass Örnsköldsvik under 2018-2019 utifrån utmaningen Skapa ett attraktivt utbud och att projektet bidrar till att nå målet En plats för mer kreativitet.

Sidan uppdaterades

2019-04-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Christina Friberg
Fastighetsägarna
070 - 349 91 25
Skicka e-post