Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Utopia

Spelet Utopia World är resultatet av ett lyckat, barndrivet projekt med ljus framtidssyn. Projektets grundtanke har varit att skapa ett digitalt spel som förnyar och underlättar skolans demokratiarbete genom att väcka barns nyfikenhet, lust och vilja att engagera sig i samhällsfrågor.

– Rymden var den perfekta miljön för detta. Ingen äger den och här finns inga gränser. Dessutom finns det gott om stora, gemensamma problem att ta tag i – som klimatförändringarna, säger Steven Ekholm som skapade ursprungsidén tillsammans med Stefan Andersson. Båda med erfarenhet av kreativt skapande och rektorsroller inom skolan.

Stefan och Steven checkade in sin idé hos Världsklass och fick peppning och pengar till att knyta ihop ett nätverk och göra en ansökan om finansiering till Arvsfonden år 2014. Ansökan lyckades och finansiering i miljonklassen var ett faktum. Det möjliggjorde i sin tur en projektledare på heltid i form av Maria Elfving.

Projektets rollfördelning blev till slut den här: Örnsköldsviks FN-förening har varit projektägare. Pengar har tillförts via Arvsfonden, Örnsköldsviks kommun och Kulturverket. Humlab vid Umeå Universitet har bidragit med spelutvecklarna. Kulturverket i Umeå har bidragit med metoden.

Slutprodukten är det interaktiva rollspelet Utopia World som skapar roliga lärandeprocesser om demokrati. Det utspelar sig i en fiktiv galax där spelarna ställs inför olika uppdrag och får poäng utifrån hur de väljer att lösa dem.

Skapat av barn för barn

I Utopia har barnen varit utvecklingsteamet. Det är mellanstadieelever som ritat, modellerat, tolkat och presenterat de rymdvarelser och miljöer ligger till grund för det som händer i spelet. Dessutom har de varit med och skapat musikbakgrunderna.

Den 18 januari 2017 lanserades spelet och deltagarna kan nu mötas under parollen ”Vi kommer längre och når högre om vi samarbetar”. Utopia World består, förutom det digitala spelet, av besättningskort, världsbok, affischer, frågeformulär, efterdiskussionsmaterial och en lärarhandledning. Varje spelgrupp bildar en besättning som får lösa allt från översvämningar på en planet till torka på en annan. Alla planeter har dessutom statsskick, värderingar eller religioner som påverkar uppdragets utgång.

Spelet är kostnadsfritt och kommer att spridas till skolor i hela Sverige. Intresset är stort efter ett lyckat deltagande med monter på bokmässan i Göteborg. All information om Utopias metod finns samlad i en bok med namnet ”Låt barnen vara experterna”. Tanken är att metoden ska kunna återanvändas i många andra sammanhang framöver.


Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post