Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Processum

Idén om ett nationellt centrum för processteknik växte fram i början av 2000-talet. Den kom i svallvågorna efter en uppdelning av MoDos centrala och relativt fria forskningsverksamhet som vuxit sig stark med Kempefamiljens stöd.

Kemiverksamheten hade långt tidigare knoppats av till bland annat SEKAB och AkzoNobel. En samling entusiaster från olika företag i Domsjö fabriksområde började ses över lunchbrickorna på Brux och diskutera lösningar. En förstudie år 2002 ledde fram till att tolv medlemsföretag bildade en intresseförening och bolaget Processum Technology Park AB, som i dag är Processum, och ett delägt dotterbolag inom RISE (Research Institutes of Sweden). Engagemanget gick långt utöver de ordinarie yrkesrollerna och arbetstiderna. Dessutom med ett stort mått av tillit över företagsgränser.

Avgörande framgångsfaktorer

De två första, externa finansiärerna var Kempestiftelserna och kommunens dåvarande utvecklingsarbete Vision 2008 (i dag Världsklass Örnsköldsvik).

- Kommunens stöd var oerhört viktigt och banade i sin tur väg för att vi fick stöd från Länsstyrelsen Västernorrland. I och med det hade vi säkrat två års finansiering av Processum, säger Sune Wännström som är en av initiativtagarna till Processum, mångårig styrelseordförande och i dag Senior Research Advisor inom forskningsinstitutet RISE. Särskilt minns jag engagemanget från Elvy Söderström och Peter Holmqvist. De deltog aktivt i arbetsmöten och gjorde allt de kunde för att hjälpa oss. Vi hade helt enkelt bra samverkan från dag ett och det har fortsatt genom åren.

En avgörande framgångsfaktor har varit rekryteringen av de tre VD:ar Processum haft genom åren. Peter Blomqvist som hade passionen och entreprenörsandan. Clas Engström med analysförmåga och förtroendeingivande lobbyarbete. Magnus Hallberg med sin patent- och forskarbakgrund. En annan framgångsfaktor var tajmingen i form av en generell omställning mot bioekonomi.

Utvecklingen fortsätter

I juni 2016 gav Vinnova besked om att förlänga satsningen på Framtidens Bioraffinaderi och Processum under ytterligare en treårsperiod. Samtidigt förlängde även medlemsföretagen, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västerbotten liksom kommunerna i Örnsköldsvik, Umeå och Sundsvall sina satsningar.

- De beviljade projekten ger oss möjlighet att bygga kompetens och infrastruktur inom flera strategiskt viktiga områden, säger Magnus Hallberg, VD Processum. Förlängningen av Vinnväxt utgör juvelen i kronan och ger oss en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla klustret och det regionala innovationssystemet.

I dag är bioraffinaderiklustrets image mycket hög och det väcker mycket uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Några exempel:

  • Processum finns med på Nordiska ministerrådets lista med 25 goda exempel på hållbar omställning.
  • Bolaget fick under 2016 fyra stora EU-projekt beviljade tillsammans med medlemsföretag, internationella industrier, institut och universitet.
  • En bioekonomiriksdag med prominenta föreläsare och gäster arrangerades år 2017 för första gången någonsin – i Örnsköldsvik så klart.

Sidan uppdaterades

2017-08-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post