Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

High Coast Creative bildar branschorganisation

Under 2016 inledde ett nätverk av kreatörer ett samarbete för att stärka den kreativa och kulturella branschen i Örnsköldsvik. Efter genomförd förstudie fortsatte arbetet med att utveckla en branschorganisation för kreativa och kulturella näringar i Örnsköldsvik med syfte att skapa samarbeten mellan näringsliv, kommun och samhälle. Målet var att bygga en en långsiktig och hållbar organisation som ska vara en part som lotsar kunskap och idéer vidare till samarbetspartners, projektägare och/eller finansiärer.

High Coast Creative ska fungera som en paraplyorganisation där medlemmar driver sitt engagemang och sin egen lönsamhet men använder organisationen som ett bollplank.  Formen för nätverket är en ideell förening där personer som driver någon form av kreativ näring kan ansöka om att bli en del av organisationen. Johanna Forsberg är ordförande och sammanfattar uppdraget med att skapa en branschorganisation med  orden: "Vi samlar, synliggör och samarbetar".

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierade utvecklingen av branschorganisationen under 2106-2017 utifrån utmaningen Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap. Projektet har bidragit till att nå målet Fler och lönsammare företag.

Sidan uppdaterades

2019-09-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Forsberg
Projektledare
Skicka e-post