Skapa tillit, öppenhet och dynamik

Utmaningar: Att stärka tilliten i samhället. Att individer och organisationer utmanar varandra att tänka och göra nytt. Att välkomna det som känns okänt och främmande. Att forma platsen till en plats för alla

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsviks fortsatta utveckling är beroende av inflöden, såväl av nya människor som av nya idéer och influenser. Ett öppet samhälle kräver ansträngningar med satsningar som utmanar fast rotade strukturer och normer. Att motverka polarisering och ett hårdnande samhällsklimat är centralt. Vår samtid kräver nya och bredare arenor för möten mellan människor och organisationer. Former och forum för dialog och medskapande måste vidareutvecklas för att möjliggöra delägande i samhällsutvecklingen. Det ska vara lätt att komma in i lokalsamhället och hitta gemenskap, oavsett bakgrund.  

Sidan uppdaterades

2019-05-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post