Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap

Utmaningar: Att skapa bra miljöer för forskning och innovation. Att skapa bra klimat för kreativitet och entreprenörskap. Att nätverka och bygga strukturer för utbyte av idéer.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsviks näringsliv har en stark bas genom ett antal större internationella koncerner inom verkstads- och processindustri. En förnyelse av dagens näringsstruktur skulle minska sårbarheten och beroendet av enskilda större företag, exempelvis inom kreativa näringar eller besöksnäringen. För att utveckla det befintliga och att fler nya verksamheter och företag ska komma till behövs ett bra klimat och miljöer för forskning, innovation, kreativitet och entreprenörskap. Kunskapsutbyte och att knyta omvärlden närmare näringsliv och den offentliga verksamheten blir allt viktigare för att kunna hänga med i den digitala transformationen och den allt högre förändringstakten.

Sidan uppdaterades

2019-05-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post