Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Mer redo för det oväntade

Utmaningar: Att ställa om system och samverkansstrukturer för att klara av snabba förändringar i omvärlden. Att skapa och införa nya arbetssätt för att hantera oförutsedda händelser

Bakgrundsbeskrivning: Klimatförändringarna ger konsekvenser på allt fler platser i världen. Den globala politiska instabiliteteten skapar hotbilder och osäkerhet. Sammantaget bidrar det till ökade krav på beredskap uppifrån och ner i samhället. Krav ställs på upprustning av civilförsvaret och omställning av civilsamhällets organisering för att möta extraordinära händelser. Medborgare informeras med broschyrer om hur vi ska agera i kris och ”preppingrörelsen” växer. Med ökad osäkerhet om vad som väntar behöver vi vara mer redo för det oväntade. 

Sidan uppdaterades

2019-05-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post