Hitta rätt kompetens för jobben

Utmaningar: Att attrahera kompetens utifrån. Att arbeta med livslångt lärande och omställning för att möta nya behov. Att ta tillvara människors potential och kunskap

Bakgrundsbeskrivning: Kompetensfrågan kommer vara avgörande under många år framöver. Behoven av kompetens är stora inom både offentlig och privat sektor. Tillförseln av människor i arbetsålder är för låg. Samtidigt är arbetsmarknaden i förändring till följd av nya tekniska effektiviseringar. Det livslånga lärandet behöver lyftas när karriärbyten blir vanligare. Skolan har en central roll i det pussel som måste läggas för att arbeta med kompetensförsörjningen. Arbetsgivare måste utveckla sin anpassningsförmåga och identifiera kunskaper hos den arbetskraft som är tillgänglig. Örnsköldsvik behöver fler.

Sidan uppdaterades

2019-05-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post