Bygga konkurrenskraftig infrastruktur

Utmaningar: Att förstärka och utveckla den fysiska infrastrukturen för väg, sjöfart, flyg och järnväg. Att utveckla den digitala infrastrukturen

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik är internationellt. Exporten från platsens världsledande industrikoncerner är betydande för Sveriges konkurrenskraft. Besöksnäringen växer i takt med att Höga Kusten etableras som en internationell destination. Örnsköldsviks närvaro i globala värdekedjor är beroende av länkar till omvärlden. Fysisk kommunikation för arbetspendling, gods- och persontransporter behöver vara konkurrenskraftig. Den digitala infrastrukturen behöver vara konkurrenskraftig. Det centrala är att ta sig till och från Örnsköldsvik.  

Sidan uppdaterades

2019-05-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post