Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Agera klimatsmart

Utmaningar: Att våga gå före och agera nu .Att ta till vara på möjligheter för branschutveckling, företagande och konsekvenser av ändrade konsumtionsmönster Att hantera direkta effekter och risker till följd av förändrat klimat. Att ställa om till cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Bakgrundsbeskrivning:Klimatförändring och ökande temperaturer förklaras till stor del av användandet av fossila bränslen och överkonsumtion. Förändring kräver omställning. Förbrukning behöver ersättas av återbrukning i det som kallas cirkulär ekonomi. Förnyelsebara råvaror bygger framtidens bioekonomi. Här finns stora möjligheter till innovationer och företagande, men det kräver mod att våga gå före och agera nu  

Sidan uppdaterades

2019-05-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post