Omvärldsanalys för Örnsköldsvik

Världsklass Örnsköldsvik utgår från den omvärldsanalys för Örnsköldsvik som tas fram och uppdateras varje år. I arbetet med omvärldsanalysen tittar man på större megatrender och trender i omvärlden. När dessa trender speglas mot ett lokalt nuläge framträder ett antal utmaningar för platsen. Dessa utmaningar ger riktning för det gemensamma utvecklingsarbetet och blir en grund för prioriteringar av satsningar och resurser.

Omvärldsanalys Örnsköldsvik 2018/2019PDF

Johan Eklund, Frida Knutsson och Clas Engström berättar vad en omvärldsanalys är, vad den fyller för funktion och hur den tas fram


Urval utmaningar – vad är en utmaning?

För att en utmaning ska lyftas fram och sätta riktning i utvecklingsarbetet ska den påverka platsen Örnsköldsvik inom flera olika områden. En utmaning ska vara av en sådan betydelse att samhälle och företag går miste om möjligheter om den förbises, eller att den orsakar oplanerade och skenande kostnader eller på annat sätt en negativ samhällsutveckling.

Örnsköldsviks utmaningar

Följande åtta utmaningar kommer att påverka Örnsköldsviks utveckling i stor omfattning under de kommande åren. Utmaningarna presenteras utan inbördes rangordning.

  • Bygga framtidens infrastruktur
  • Ta det digitala språnget
  • Hitta rätt kompetens för framtidens jobb
  • Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap
  • Bygga framgångsrika regioner
  • Utveckla ett attraktivt utbud
  • Skapa öppenhet och dynamik
  • Agera klimat- och miljösmart

Sidan uppdaterades

2018-04-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post

Sammanfattning av utmaningarna:

Örnsköldsviks utmaningar, light version