Du är här:

Hur vill du bidra till att bryta begränsande normer eller öka jämställdheten i Örnsköldsvik?

För att Örnsköldsvik ska fortsätta sina starka och positiva utveckling behöver vi se till att bli en ännu mer inkluderande plats. Då spelar både våra samhällsnormer och vår syn på jämställdhet stor roll. Engagemanget för jämställdhet och att bryta begränsade normer är stort i Örnsköldsvik. Vid Framtidsforum 2019 röstades "jämställdhet och att bryta begränsade normer" fram som ett extra prioriterat område. Därför gör nu Världsklass Örnsköldsvik det möjligt att söka ekonomiska medel för projekt och satsningar inom just det området.

Vad kan man söka medel för?

Det kan handla om att stärka engagemang och kunskap kring frågor som rör jämställdhet och att bryta begränsade samhällsnormer. Satsningen kan syfta till att förändra strukturer, beteenden eller öka medvetenhet på området och därmed skapa förutsättningar för förändring. Satsningen ska bidra till något av följande:

  • Att stärka tilliten i samhället
  • Att individer och organisationer utmanar varandra att tänka och göra nytt
  • Att välkomna det som känns okänt och främmande
  • Att forma platsen till en plats för alla

Det kan vara en förstudie, ett genomförandeprojekt, en aktivitet eller en större satsning. Det ni vill göra kan rikta sig till privatpersoner, föreningslivet eller ett större utvecklingsprojekt för näringslivet. Små och stora initiativ behövs och är lika välkomna!

Viktiga kriterier för medfinansiering är också att:

  • det är något nytt som inte redan görs
  • det sker i samarbete mellan två eller fler parter
  • man har egen medfinansiering i form av tid eller pengar

Välkommen med din ansökan senast 29 april 2019.

Beslut om projektmedel fattas löpande.

Fyll i och skicka in er ansökan i formuläret:


Beskriv den aktivitet/det projekt ni vill genomföra och vilken målgrupp ni vänder er till.

Beskriv vilka ni är som samverkar för att anta utmaningen och genomföra idén

Ange när ni vill starta och under hur lång tid ni beräknar att aktiviteten/projektet pågår

Beskriv vilka resurser ni behöver för att genomföra era aktiviteter och hur ni ska finansiera detta. Världsklass Örnsköldsvik utgår från att medfinansiera med max 50 %. För ideella aktörer kan tid räknas som medfinansiering


Via mail, nyhetsbrev, tidningsannons, webbreklam, facebook, av en vän, annat?

Sidan uppdaterades

2019-03-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post