Vallatrappan

Vallatrappan är ett fördjupat förstudiearbete som pågått under våren 2018, inspirerat av Yallatrappan i Malmö. Målet med förstudien var att utreda nedanstående frågeställningar för att i nästa steg kunna starta en ny verksamhet där utlandsfödda kan lösa språknyckeln genom att träna svenska och arbeta praktiskt.

Initiativet kommer från Sonja Nordlund hos utbildningsföretaget Hermods i Örnsköldsvik. Med i arbetet finns även Arbetsförmedlingen, Bizmaker och Valla-Sörliden Samverkansförening.

De huvudsakliga frågor som förstudien ska reda ut är följande:

  • Identifiera och beskriva vilka som är bästa och därmed rekommenderade metoder och arbetssätt att använda inom verksamheten Vallatrappan, utifrån den tänkta målgruppens behov.
  • Föreslå rätt organisationsform och driftsplan för att verksamheten Vallatrappan ska bli långsiktig och hållbar.
  • Ta fram ekonomiska kalkyler för driften av Vallatrappan, i syfte att säkerställa verksamhetens långsiktighet.
  • Belysa hur en långsiktig samverkansstruktur mellan aktörerna runt Vallatrappan bör se ut. Detta inkluderar också en beskrivning av Sörliden Valla samverkansförenings fortsatta roll i arbetet med Vallatrappan.
  • Förslag på arbetssätt för att driva och utveckla Vallatrappans verksamhet med inflytande från målgruppen när verksamheten väl är igång.
  • Identifiera och beskriva hur man ska arbeta i verksamheten och med samverkan för att säkerställa inflöde av deltagare i Vallatrappan.

Ta del av hela förstudien här.PDF

Projektet möter utmaningen Tillvarata ny befolkning.

 

Studiebesök Yalla Trappan Malmö

Sidan uppdaterades

2018-11-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sonja Nordlund
Projektledare för förstudien
Tel: 070-216 71 30
Skicka e-post