Ulvö kulturella besöksnäring

Projektet Ulvö kulturella besöksnäring har under tre år arbetat med en affärsutvecklingsmodell och samfinansieringsform för utveckling av kulturella besöksmål till självfinansierande näringsverksamhet. Projektet skulle även lyfta fram Ulvörarnas kulturarv som attraktiva värden för besökare och som resurs för en växande besöksnäring

Målet med projektet var att Ulvö Kapellag på egen hand ska driva Ulvö Museum vidare efter tre säsonger, utan större behov av offentlig finansiering. Slutrapporten visar att självfinansieringsgraden har ökat men att det återstår att lösa några delar för att vara helt självständiga.

Ta del av slutrapporten här.PDF

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar projektet utifrån utmaningen Utveckla ett attraktivt utbud.

Sidan uppdaterades

2018-06-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Tom Sahlén
Skicka e-post