Samhällsentreprenörskap på landsbygden

Nätra Hembygdsförening har tillsammans med ett flertal lokala organisationer och intressenter gjort en förstudie kring samhällsentreprenörskap på landsbygden. Förstudiens syfte var att ta fram en modell för samhällsentreprenörskap på landsbygden anpassad för ett lokalt engagemang. Särskilt fokus har varit på Nätradalens förutsättningar och framtagande av ett förslag på en organisationsmodell. Modellen i förstudien ska kunna fungera som förebild för andra landsbygdsområden.

Förstudiens tillvägagångssätt kan delas in i tre huvudomåden;
- Inhämta kunskap om sociala företag och samhällsentreprenörskap via myndigheter, organisationer och företag.
- Omvärldsbevakning via studiebesök och kontakter med befintliga verksamheter.
- Idenfiera behov av arbetsuppgifter hos företag, föreningar och offentlig verksamhet som kan utföras av ett socialt företag.

Förstudien har genomförts under 2017-2018 och mötte bland annat utmaningarna "Hitta rätt kompetens för framtidens jobb" och "Utveckla ett attraktivt utbud".

 Läs hela förstudien här.PDF

Sidan uppdaterades

2018-05-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Tommy Thelin
Nätra Hembygdsförening
0660 - 22 30 97, 070-205 73 55
Skicka e-post