RESENS - regional utveckling och samhällsentreprenörskap Norge-Sverige

RESENS är ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har haft fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Målet med projektet var att skapa ett gränsöverskridande lärande om mekanismerna bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland.

Mittuniversitetet och Norduniversitetet ledde projektet under 2016-2018 som i huvudsak finansierades med medel från Europeiska Socialfonden. Världsklass Örnsköldsvik medfinansierade projektet utifrån utmaningen Ökad kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Inom ramen för projektet har Örnsköldsviks kommun sammanställt de initiativ och företag som finns i kommunen som är kopplade till sociala företag och samhällsinnovation. Örnsköldsviks kommun har även deltagit och bidragit till kunskapshöjande insatser inom ramen för RESENS. 

Läs slutrapportenPDF från projektet här.
Läs mer om RESENS här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-03-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ann-Sofie Mattebo
Örnsköldsviks kommun
Utvecklingsstrateg
0660-88 631
Skicka e-post

Jan Nyman
Örnsköldsviks kommun
Näringslivsutvecklare
0660-88 816
Skicka e-post