Medflyttandeservice

För att skapa goda förutsättningar för lyckosam kompetensförsörjning har Destination Jobb, tillsammans med sina medlemsföretag och ett antal bemanningsföretag, utvecklat en medflyttandeservice för företag i Örnsköldsviks kommun.

Tjänsten innehåller olika sätt att stötta och vara ett bollplank för den medflyttande vid en extern rekrytering och målet är att skapa goda förutsättningar för lyckosam kompetensförsörjning i Örnsköldsviks kommun. Tjänsten består av tre nivåer där den rekryterande arbetsgivaren väljer vilken nivå de önskar. Nivå ett är kostnadsfritt för Destainations Jobbs medlemmar och innebär ett vägledande samtal med Destination Jobb för den medflyttande. Den medflyttande får information om Örnsköldsvik och den lokala arbetsmarknaden utifrån personens bakgrund och intressen. I nivå två och tre finns möjlighet att köpa till 3 respektive 10 coachingsamtal hos ett rekryteringsföretag knutet till medflyttandeservice.

Läs mer om medflyttandeservice här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Världsklass Örnsköldsvik medfinansierade arbetet under 2017, utifrån utmaningen Hitta rätt kompetens.

Sidan uppdaterades

2018-12-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kristin Hägglund
Destination Jobb
076-308 80 80
Skicka e-post