Medborgardriven och digital stadsutveckling

Fastighetsägarna, Cesam och Örnsköldsviks kommun vill tillsammans skapa Sveriges första digitala plattform för medborgardriven stadsutveckling. Visionen är att med hjälp av stadens medborgare göra stadskärnan mer levande. Projektidén är att tillgängliggöra ett antal platser för medborgardriven stadsutveckling och därigenom stimulera till att medborgare, organisationer och föreningar tar initiativ till att arrangera tillfälliga aktiviteter i stadskärnan. Förutom att skapa liv i stadskärnan kommer det att öka samhörigheten och engagemanget för staden.

Genom att skapa en digital plattform visualiseras de platser som finns att tillgå, som exempelvis innergårdar och parker i stadskärnan. I plattformen ska det vara möjligt att hantera hela förloppet, från att man söker en plats, lämnar en bokningsförfrågan, får svar och automatiskt skapar en ansökan om tillstånd till kommun och Polis.

Projektet kommer att genomföras under 2017-2018 och möter utmaningen "Skapa ett attraktivt utbud".

Sidan uppdaterades

2018-03-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Christina Friberg
Fastighetsägarna
070 - 349 91 25
Skicka e-post