Pågående projekt

Här kan du se projekt, satsningar och förstudier som just nu genomförs och medfinansieras av Världsklass Örnsköldsvik. Gemensamt för alla är att de drivs i samverkan mellan flera aktörer och att de på något sätt är med och bidrar till en lösning på någon av de utmaningar som Örnsköldsvik står inför.

Projekt och satsningar som möter utmaningarna

 

Agera klimat- och miljösmart


Hitta rätt kompetens för framtidens jobb

 

Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap

 

Bygga framgångsrika regioner

 

Utveckla ett attraktivt utbud

 

Ta det digitala språnget

 

Skapa öppenhet och dynamik

Sidan uppdaterades

2018-12-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post

Mer information

Utvärdering och uppföljning

När projektet avslutas ska en slutrapport lämnas in. En mall för slutrapportPDF finns här och kan användas som stöd.

En webbenkät skickas även ut till ansvariga i projektet för att utvärdera och samla in erfarenheter.