Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vi ska bli fler i Örnsköldsvik!

Just nu kan du söka pengar för en aktivitet eller satsning som bidrar till att fler väljer att flytta till Örnsköldsvik. Örnsköldsviks vision pekar ut färdriktningen:

"Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje."

Att nå dit kräver att vi agerar tillsammans och att vi har ett starkt erbjudande. Välkommen med idéer som du själv vill vara med och genomföra i samverkan med fler. Medfinansiering kan ges till projekt och satsningar som uppfyller dessa kriterier:

  • Du ska själv vara med och genomföra din idé
  • Idén ska tydligt bidra till att fler ska välja att flytta till Örnsköldsvik
  • Aktiviteten/arrangemanget ska var ny, något som inte redan görs eller gjorts
  • Du ska genomföra aktiviteten tillsammans med fler
  • Egen finansiering med minst 50 procent, (ideell tid kan räknas in)

Sök senast den 1 juni 2020. Beslut om projektmedel fattas löpande fram till dess så vänta inte med er ansökan. Fyll i och skicka in er ansökan här.


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2020-03-30

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post