Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Välkommen till Framtidsforum 2018

Torsdag 22 mars är det dags för Örnsköldsviks andra Framtidsforum, där privatpersoner och företrädare för organisationer möts för samtal om Örnsköldsviks nuläge och framtid. Framtidsforum är ett årligen återkommande evenemang dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid är välkomna. Bakom arrangemanget står Partnerskapetöppnas i nytt fönster för Örnsköldsviks utveckling, Världsklass Örnsköldsvik.

Syftet med Framtidsforum är att samla inspel från medborgare och organisationer. Partnerskapet tar sedan med sig dessa inspel när de ger riktningen för det operativa arbetet med Världsklass Örnsköldsvik.

Temat för kvällen är Örnsköldsvik som kreativ plats och kommer att bjuda på inspirerande föredrag, goda exempel och en presentation av 2018 års omvärldsanalys för platsen Örnsköldsvik. Vi kommer att visa upp två spännande styrkeområden - klusterutvecklingen och framtidsambitionerna på Domsjö utvecklingsområde som Lars Winter kommer att prata om och den andra delen är musikbranschutvecklingen i Örnsköldsvik som Ulla Sjöström och Andreas Carlsson berättar mer om. Tanken är att visa upp den spännande utvecklingen och satsningar som sker i Örnsköldsvik. Varför det görs och vad det bär med sig för effekter.

Nytt för i år är att det sker flera Framtidsforum samtidigt. Huvudmötet är i stadshuset Kronan men det kommer parallellt att arrangeras träffar ute i bygderna genom ett samarbete med bygdsam på varje ort. Alla träffar kommer att knytas samman under kvällen genom en webbsänd videokonferens.

Antalet platser är begränsat på grund av lokalens storlek.

Mer information och anmälan.                 

         

Aktuelltartikel publicerad av: Caroline Jonsson

2018-05-25

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post